KRASP

Posiedzenia Prezydium KRASP - kadencja 2020-2024


Posiedzenie Prezydium KRASP, 16 września 2020 r., UW

TECZKA

skład Prezydium (wynikający z wyborów) NOWE

 

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

projekt porządku obrad

2. Informacje Przewodniczącego

informacje Sekretariatu

3. Informacje dotyczące funkcjonowania Prezydium

-      fragment Statutu (Prezydium)

4. Komisje  

a)    struktura komisji

-      fragment Statutu (komisje)

-      komisje 2016-2020

b)    komisje stałe

-       zasady i tryb działania komisji stałych

c)    komisje na jedną kadencję

-       zasady i tryb działania komisji powołanych na jedną kadencję

5. Zespół Boloński

-      fragment Statutu (Zespół Boloński)

6. Komitet Dobrych Praktyk

-      fragment Statutu (Komitet Dobrych Praktyk)

7. Sekretarz Generalny i Biuro KRASP

-      fragment Statutu (Sekretarz Generalny i Biuro KRASP)

-      uchwała 5/VI - organizacja Biura (z załącznikiem)

8. Organizacja działalności KRASP

a)    organizacja działalności bieżącej

-       dane kontaktowe

b)    reprezentowanie KRASP w instytucjach i organizacjach działających w kraju

c)    obejmowanie patronatu przez KRASP

-       informacja (+ załącznik)

9. Finansowanie działalności KRASP

a)    zasady gospodarki finansowej KRASP

-       fragment Statutu (gospodarka finansowa)

-       zasady finansowania i gospodarki finansowej KRASP

-       uchwała 31/VII – składki

-       uchwała 7/VII – świadczenia

b)    sytuacja finansowa

koszty i przychody 2020  NOWE

koszty i przychody 2021 – wariant rozwojowy NOWE

c)    źródła finansowania - dyskusja

10. Wewnętrzna polityka informacyjna

a)    komunikowanie się z członkami KRASP

-       materiał do dyskusji

b)    udostępnianie list adresowych KRASP

-       materiał do dyskusji

11. Organizacja posiedzeń organów KRASP

a)    organizacja i program posiedzeń Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium

-       materiał do dyskusji

b)    materiały dla uczestników

-       materiał do dyskusji

12. Reprezentowanie KRASP na forum międzynarodowym

-       reprezentanci KRASP w strukturach EUA

-       kalendarz spotkań międzynarodowych EUA  

13. Sprawy bieżące (uczelnie w nowym roku akademickim, …)

-       propozycja Polskiej Unii Edukacyjnej – konkurs „Uczelnie Cyfrowe”

14. Priorytety działalności KRASP w kadencji 2020–2024 – dyskusja

-       uchwała - priorytety w kadencji 2016–2020

-       prezentacja rektora AM (AGH) NOWE

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.