KRASP

Kalendarz KRASP


I. Posiedzenia Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP

4 - 7 grudnia 2019, Białystok/Białowieża (gospodarz – Politechnika Białostocka): Prezydium + Zgromadzenie Plenarne (70-lecie uczelni)

27-28 stycznia 2020, Łódź (gospodarz - Politechnika Łódzka): Prezydium, w połączeniu z doroczną konferencją „Studenci zagraniczni w Polsce”

4 - 6 czerwca 2020, Kraków (gospodarz – AGH): Prezydium + Zgromadzenie Plenarne (w tym Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze)

II. Spotkania organizowane przez European University Association
(do EUA należy 35 uczelni członkowskich KRASP)

12-14 czerwca 2019, Brescia, Italy
EUA-CDE Annual Meeting: The societal dimension of doctoral education

16 - 17 kwietnia 2020, Gdańsk (PG)
EUA General Assembly + EUA Annual Conference

Informacje o spotkaniach współorganizowanych przez EUA oraz organizowanych przez inne organizacje współpracujące z EUA – na witrynie EUA

III. Inne wydarzenia

28-29 października 2019, Warszawa (PW)
konferencja naukowa "Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie trzydziestolecia: 1989-2019"

 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.