KRASP

Kalendarz KRASP


I. Posiedzenia Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP

15 – 16 listopada 2018, Kraków (gospodarz – ASP w Krakowie, wsparcie UJ): Prezydium + Zgromadzenie Plenarne (200-lecie uczelni)

18 stycznia 2019, Warszawa (gospodarz - SGGW): Prezydium, w połączeniu z doroczną konferencją „Studenci zagraniczni w Polsce”

30 – 31 maja 2019, Olsztyn (gospodarz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski): Prezydium + Zgromadzenie Plenarne (20-lecie uczelni)

28 - 29 listopada 2019, Białystok/Białowieża (gospodarz – Politechnika Białostocka): Prezydium + Zgromadzenie Plenarne (70-lecie uczelni)

styczeń 2020, Łódź (gospodarz - Politechnika Łódzka): Prezydium, w połączeniu z doroczną konferencją „Studenci zagraniczni w Polsce”

4 - 6 czerwca 2020, Kraków (gospodarz – AGH): Prezydium + Zgromadzenie Plenarne

II. Spotkania organizowane przez European University Association
(do EUA należą 34 uczelnie członkowskie KRASP)

18-19 października 2018, Barcelona
4th EUA Funding Forum: Frameworks that empower, universities that deliver

14-15 lutego 2019, Warszawa (UW)
2nd European Learning & Teaching Forum

11-12 kwietnia 2019, Paryż
EUA General Assembly + EUA Annual Conference

Informacje o spotkaniach współorganizowanych przez EUA oraz organizowanych przez inne organizacje współpracujące z EUA – na witrynie EUA

 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.