KRASP

Dla Mediów


Współpracę KRASP z mediami koordynuje Biuro KRASP

logotyp KRASP

KRASP - fakty, cele, liczby

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja Prasowa

4.06.2018

W czwartek 7 czerwca br. o godz. 12.30 zapraszam na konferencję prasową dotyczącą obchodów 50-lecia Politechniki Koszalińskiej oraz posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Konferencja odbędzie się w kampusie uczelni przy ul. Śniadeckich 2, sala senatu, 5 piętro.

Wezmą w niej udział rektor PK prof. Tadeusz Bohdal oraz prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP (równocześnie rektor Politechniki Warszawskiej).

W dniach 7-9 czerwca Politechnika Koszalińska będzie gospodarzem posiedzenia Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do Koszalina przyjedzie 80 rektorów z całego kraju. W porządku obrad spotkania znajdą się m.in. następujące sprawy: przygotowania uczelni do wdrażania zmian związanych z Ustawą 2.0 , następstwa wydarzeń na Uniwersytecie Szczecińskim oraz sieci i inne formy ścisłej współpracy uczelni – perspektywa europejska i krajowa. 

KRASP jest to dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Istnieje od 1997 r. Należą do niego zarówno uczelnie publiczne (w tym Politechnika Koszalińska), jak i niepubliczne.

Rzecznik prasowy
Politechnika Koszalińska

 

Pisano i mówiono o nas:

Radio Koszalin, 7.06.2018
Politechnika świętuje i gości rektorów z całej Polski, Głos Dziennik Pomorza, 8.06.2018
Politechnika Koszalińska świętuje, Kurier Szczeciński, 8.06.2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja Prasowa

11.10.2017

Ponad stu Rektorów przyjedzie do Torunia, by rozmawiać o projekcie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Po raz pierwszy Uniwersytet Mikołaja Kopernika organizuje posiedzenia Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Spotkanie KRASP odbędzie się 12 i 13 października. Wezmą w nim udział Rektorzy polskich uczelni i wielu gości reprezentujących świat nauki.

Tematami spotkań będą m.in. następujące sprawy: dyskusja nad projektem Ustawy 2.0, uczelnie w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz wybory członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin będzie w czwartek gościem Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 roku przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie zrzesza ona 108 szkół wyższych, w tym 12 uczelni niepublicznych. Ponadto 9 szkół ma status uczelni stowarzyszonych, a Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) ma status konferencji stowarzyszonej. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni w Polsce, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji w naszym kraju oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

W imieniu prof. Jana Szmidta, Przewodniczącego KRASP, Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. Andrzeja Tretyna, Wiceprzewodniczącego KRASP, Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. Wiesława Bielawskiego, Wiceprzewodniczącego KRASP, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie serdecznie zapraszamy na konferencję prasową, która odbędzie się w piątek (13 października) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Hotelu Bulwar w Toruniu przy Bulwarze Filadelfijskim 18.  

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na konferencję prasową na adres e-mail: ewawabe@umk.pl

Biuro Prasowe UMK


Pisano i mówiono o nas:
Wiceprzewodniczący KRASP: Poparliśmy stanowisko lekarzy rezydentów, gazetaprawna.pl 13.10.2017
Przewodniczący KRASP: reforma szkolnictwa wyższego rewolucyjna, ale wprowadzana ewolucyjnie, pap Nauka w Polsce, 13.10.2017
„Zmiany rewolucyjne, wprowadzane w sposób ewolucyjny”, czyli KRASP o Ustawie 2.0, Radio Sfera, 13.10.2017
Rektorzy obradują, torun.pl, 13.10.2017
Rektorzy polskich uczelni dyskutują o reformie oświaty, TYP3 Bydgoszcz, 13.10.2017
Rektorzy o reformie, TVToruń, 14.10.2017


___________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.11.2016

Informacja prasowa
Spotkanie Rektorów z całej Polski w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym

W dniach 17-18 listopada, w siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, odbyły się dwudniowe obrady Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Po raz pierwszy uczelnia niepubliczna gościła rektorów uczelni akademickich z całego kraju.

– Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to główny reprezentant i ciało opiniodawcze sektora szkolnictwa wyższego w Polsce. W uczelniach zrzeszonych w KRASP uczy się 1,3 miliona osób, co stanowi około 70% procent wszystkich studentów w Polsce. Powierzenie nam organizacji spotkania i możliwość goszczenia tak znamienitego grona osób poczytujemy sobie za wyróżnienie –podkreśla Rektor Uniwersytetu SWPS, prof. Roman Cieślak.

Rektorzy dyskutowali między innymi sprawy związane z aktualnymi problemami szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, zmianami w systemie oświaty oraz z kwestiami dotyczącymi nowych obszarów aktywności KRASP. Podczas spotkania omówiono m.in. projekt algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni publicznych, postęp prac nad projektem ustawy 2.0 oraz nowe zasady finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.

– Stawiamy na jakość – mówił Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Do tej pory określała ją liczba studentów w danej jednostce, teraz będzie to proporcja pomiędzy liczbą studentów a liczbą pracowników naukowych. Te uczelnie, w których na jednego pracownika naukowego będzie przypadać maksymalnie 13 studentów będą finansowane w najwyższym stopniu. W nowym algorytmie również po raz pierwszy zostały uwzględnione osiągnięcia naukowe dydaktyków. Stawiamy też na umiędzynarodowienie polskich jednostek naukowych. Szczególnie interesujący w tej chwili kierunek ekspansji to Chiny – dodał.

– Zdecydowana większość postulatów KRASP zgłoszonych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została uwzględniona. Uważamy, że kierunek proponowanych zmian w algorytmie jest dobry – skomentował Przewodniczący KRASP, prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Ponadto na posiedzeniu KRASP podejmowano również kwestie dotyczące społecznej odpowiedzialności uczelni, komunikacji środowiska akademickiego ze społeczeństwem, akredytacji i rankingów, sportu akademickiego oraz efektywnego wykorzystania i rozwoju infrastruktury badawczej.
– W tej chwili pracujemy nad ogłoszeniem konkursu adresowanego do wszystkich uczelni, a w szczególności do tych, które stracą na nowym algorytmie finansowań – wyjaśniał minister Jarosław Gowin. – Chcemy stworzyć im szansę na ten okres przejściowy, zanim dostosują się do nowego algorytmu. Na konkurs przeznaczymy od 500 do 750 milionów.
Udział w wydarzeniu wzięli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Nauki, dr Jarosław Gowin oraz Podsekretarz Stanu w MNiSW, dr hab. Teresa Czerwińska.

Z poważaniem
Marta Komor, rzecznik prasowy Uniwersytetu SWPS
Aneta Pyrzanowska, rzecznik prasowy Przewodniczącego KRASP

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.