KRASP

Dokumenty opiniowane przez KRASP


rządowy projekt ustawy o Instytucie Europy Środkowej 2018/10/23
Lista plików:
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postepowania przy rozpoznawaniu odwołań 2018/09/21
Lista plików:
projekt rozporządzenia MPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 2018/09/21
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.