KRASP

Archiwum 2016-2020


projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postepowania przy rozpoznawaniu odwołań 2018/09/21
Lista plików:
projekt rozporządzenia MPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 2018/09/21
Lista plików:
rządowy projekt ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym 2018/07/27
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów 2018/07/17
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie kredytów studenckich 2018/07/17
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.