KRASP

Archiwum 2016-2020


poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 2020/01/10
Lista plików:
poselski projekt ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej 2020/01/10
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki 2019/09/25
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.