KRASP

Dokumenty opiniowane przez KRASP


projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 2022/01/05
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 2022/01/04
Lista plików:
projekt rozporządzenia MZ w sprawie kredytów na studia medyczne 2021/12/07
Lista plików:
rządowy projekt ustawy o wyrobach medycznych 2021/12/02
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.