KRASP

Dokumenty opiniowane przez KRASP


projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy 2021/02/01
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEiN w sprawie egzaminu maturalnego 2021/01/28
Lista plików:
Stanowisko w sprawie rozporządzenia dotyczącego ewaluacji jakości działalności naukowej 2020/11/24
Lista plików:
projekt ustawy o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie 2020/10/01
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.