KRASP

Dokumenty opiniowane przez KRASP


projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych 2020/08/04
Lista plików:
projekt ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 2020/08/04
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą 2020/07/31
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEN w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą w Warszawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą 2020/07/31
Lista plików:
projekt ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 2020/07/31
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.