KRASP

Dokumenty opiniowane przez KRASP


projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 2020/07/03
Lista plików:
poselski projekt ustawy o utworzeniu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2020/06/22
Lista plików:
poselski projekt ustawy o utworzeniu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 2020/06/19
Lista plików:
rządowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty 2020/02/28
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.