KRASP

Dokumenty opiniowane przez KRASP


projekt rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 2019/06/11
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów 2019/06/11
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej 2019/06/04
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów 2019/06/04
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego 2019/05/14
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.