KRASP

Dokumenty opiniowane przez KRASP


projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 2018/08/07
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 2018/08/07
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 2018/08/07
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych 2018/08/07
Lista plików:
rządowy projekt ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym 2018/07/27
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów 2018/07/17
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie kredytów studenckich 2018/07/17
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.