KRASP

Dokumenty opiniowane przez KRASP


projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 2018/10/15
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową 2018/10/09
Lista plików:
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postepowania przy rozpoznawaniu odwołań 2018/09/21
Lista plików:
projekt rozporządzenia MPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 2018/09/21
Lista plików:
rządowy projekt ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym 2018/07/27
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów 2018/07/17
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie kredytów studenckich 2018/07/17
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.