KRASP

Aktualności

Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie ewaluacji i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki 29/05/2021

Dokument nr 17/VIII
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP
z dnia 29 maja 2021 r.
w sprawie ewaluacji
i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki

 

W związku z zaplanowanym rozpoczęciem we wrześniu 2021 r. przez Komisję Ewaluacji Nauki procedury ewaluacji i kategoryzacji podmiotów w poszczególnych dyscyplinach nauki Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wnosi o niewprowadzanie zmian do obowiązujących aktów prawnych stanowiących podstawę ewaluacji.


Zmiany przepisów na kilka miesięcy przed rozpoczęciem procesu ewaluacji z pewnością utrudniłyby prawidłową ocenę dyscyplin będących przedmiotem oceny.


KRASP stoi na stanowisku, że sposób wyznaczania wartości referencyjnych w procedurze kategoryzacji jednostek naukowych powinien być oparty wyłącznie na osiągnięciach szkół wyższych stanowiących największą grupę podmiotów naukowych podlegających ewaluacji
i kategoryzacji.

Taka metoda wyznaczania zestawu wartości referencyjnych stanowi kompromisowe rozwiązanie dla wszystkich ocenianych jednostek i zapewni porównywalność kategorii różnych dyscyplin reprezentowanych w uczelniach. 

 
Przewodniczący KRASP
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

dokument do pobrania

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.