KRASP

Aktualności


Ankieta dotycząca rozwoju liderów i transformacji instytucjonalnej w szkolnictwie wyższym 03/03/2021

W związku z realizacją przez European University Association (EUA) projektu Innovative Leadership and Change Management in Higher Education – NEWLEAD (KRASP jest jednym z partnerów EUA w tym projekcie; FRP partnerem stowarzyszonym) zwracamy się z prośbą o udział w badaniu dotyczącym rozwoju liderów i transformacji instytucjonalnej w szkolnictwie wyższym.

Projekt był przedmiotem obrad podczas ostatniego Zgromadzenia Plenarnego KRASP.

Udział uczelni w badaniu polega na wypełnieniu przez pracowników uczelni na stanowiskach kierowniczych (rektorów, prorektorów, dyrektorów/kierowników administracji centralnej jak również dziekanów/dyrektorów instytutów itp.) kwestionariusza dostępnego na stronie w terminie do 31 marca br.

Informacja o badaniu została skierowana do uczelni członkowskich EUA, ale obejmuje ono wszystkie uczelnie europejskie – także nienależące do EUA. Udział  polskich uczelni w tego typu inicjatywach jest istotny dla kształtowania pozytywnego wizerunku polskich uczelni na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji o projekcie NEWLEAD można znaleźć na stronie.  

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.