KRASP

Aktualności


„WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ AKADEMICKA doświadczenia i dobre praktyki” 15/02/2021

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich ma zaszczyt zaprosić na seminarium na temat funkcjonowania ustawowych i pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich. Seminarium rozpoczną ogólnodostępne wykłady wprowadzające, podczas których prof. dr hab. Jerzy Woźnicki oraz prof. dr hab. Ewa Łętowska zaprezentują instytucjonalny i prawny kontekst tematu przewodniego konferencji. Z kolei zamknięte panele tematyczne posłużą dyskusji, a także wymianie dobrych praktyk i doświadczeń uczestników spotkania. Osoby chętne do udziału w panelach dyskusyjnych prosimy o zapis za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Program

Strona wydarzenia

Seminarium odbędzie się 26 lutego w godz. 9:00-15:00 w formule online. Współorganizatorem wydarzenia jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Kodeks Dobre praktyki w szkołach wyższych

Kodeks został opracowany przez Fundację Rektorów Polskich i uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne KRASP - 26 kwietnia 2007 r.

Propozycje do Kodeksu Etyki Zawodowej Nauczyciela Akademickiego w procesie kształcenia oraz w przekazie publicznym

Dokument został przyjęty przez Prezydium KRASP - 19 lutego 2021 r.

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.