KRASP

Aktualności

„Solidarni z Białorusią” – stypendia NAWA dla studentów i naukowców 18/09/2020

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów i naukowców.

NAWA wraz z KRASP będzie realizowała na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego działania wspierające Białorusinów: „Solidarni ze studentami” oraz „Solidarni z naukowcami”.

W ramach działania „Solidarni ze studentami” zostaną przyznane stypendia na rok akademicki 2020/2021. Dla 25 naukowców z Białorusi przewidziane są natomiast stypendia na prowadzenie badań naukowych na polskich uczelniach i w instytutach badawczo-naukowych. Budżet działania „Solidarni z naukowcami” to 2 mln zł.

„Solidarni ze studentami”

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NA STRONIE NAWA

DEKLARACJA UDZIAŁU UCZELNI KRASP
- Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
- Politechniki Lubelskiej
- Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
- Politechniki Koszalińskiej
- Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana  Długosza w Częstochowie
- Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
- Uniwersytetu Opolskiego
- Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
- Politechniki Łódzkiej
- Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
- Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
- Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
- Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
- Akademii Pomorskiej w Słupsku
- Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
- Uniwersytetu w Białymstoku
- Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
- Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
- Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
- Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
- Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
- Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
- Politechniki Gdańskiej
- Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
- Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
- Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
- Uniwersytetu Szczecińskiego
- Politechniki Śląskiej
- Uniwersytetu Łódzkiego
- Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
- SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
- Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
- Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 
- Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
- Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- Collegium Civitas
- Politechniki Białostockiej
- Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
- Akademii Ignatianum w Krakowie
- Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
- Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
- Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
- Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
- Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
- Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego
- Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
- Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
- Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
- Politechniki Świętokrzyskiej
- Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu
- Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
- Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
- Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
- Politechnika Warszawska
- Politechnika Częstochowska
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- Politechnika Poznańska
- Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
- Gdański Uniwersytet Medyczny

Zarys Zasad koordynacji działania "Solidarni ze studentami"

 „Solidarni z naukowcami”

INFORMACJE DLA NAUKOWCÓW NA STRONIE NAWA

DEKLARACJA UDZIAŁU UCZELNI KRASP
- Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
- Politechniki Lubelskiej
- Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana  Długosza w Częstochowie
- Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
- Uniwersytetu Opolskiego
- Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
- Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
- Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
- Akademii Pomorskiej w Słupsku
- Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
- Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
- Politechniki Gdańskiej
- Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
- Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
- Uniwersytetu Szczecińskiego
- Politechniki Śląskiej
- Uniwersytetu Łódzkiego
- Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
- Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
- Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
- Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- Politechniki Białostockiej
- Akademii Ignatianum w Krakowie
- Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
- Politechniki Świętokrzyskiej
- Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
- Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
- Uniwersytetu w Białymstoku
- Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
- Politechnika Warszawska
- Uniwersytet Jagielloński
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- Politechnika Poznańska
- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Zarys koordynacji działania "Solidarni z naukowcami"

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.