KRASP

Aktualności

Dzialania zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie SARS-CoV-2 11/03/2020

Uprzejmie informuję, że na stronie www MNiSW dostępny jest komunikat dotyczący treści rozporządzenia w sprawie wprowadzenia działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2,

https://www.gov.pl/web/nauka/ministerstwo-nauki-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelniach-do-25-marca-aby-zapobiec-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19


Z treści tego rozporządzenia wynika, że minister Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zdecydował o zawieszeniu zajęć dydaktycznych od 12 do 25 marca w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach. Kierownictwo uczelni może przedłużyć okres zawieszenia zajęć.

Rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Uczelnie będą mogły ubiegać się w MNiSW o dodatkowe środki na realizację kształcenia w tej formie, a od OPI uzyskać wsparcie techniczne. Do końca tygodnia MNiSW opublikuje listę uczelni, które także będą oferowały pomoc w tym zakresie.

Ograniczenie działalności dydaktycznej w uczelniach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Rektorzy muszą zapewnić ich bieżące funkcjonowanie. W szczególności rozporządzenie nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów). NCN, NCBiR, FNP zadeklarowały gotowość przesunięcia – w uzasadnionych przypadkach – terminów składania wymaganych dokumentów.

Na prośbę Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP – Dominika Leżańskiego, Minister podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu okresu ważności legitymacji studenckich do 31 maja 2020 roku.

W sprawie akademików ukaże się dziś komunikat GIS. Zaleca się niepodejmowanie do tego czasu działań w tym zakresie i zastosowanie zaleceń zawartych w tym komunikacie.

Sugerowane jest ograniczenie możliwości powrotu na uczelnię studentom zagranicznym, którzy zdecydują się wyjechać z Polski.

MNiSW apeluje do władz uczelni medycznych o współdziałanie z władzami lokalnymi w zakresie zaangażowania studentów ostatnich lat studiów w procesie świadczenia pomocy medycznej mieszkańcom.

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASP

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.