KRASP

Aktualności


KRASP wśród sygnatariuszy deklaracji 11/01/2019

13 grudnia br. w Wiedniu, na zakończenie spotkania odbywającgo się pod hasłem "Universities for Enlightenment", przewodniczący konferencji rektorów 10 krajów Europy Środkowej podpisali deklarację, wskazującą na zagrożenia podstawowych wartości, na których oparte jest funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa, oraz odpowiedzialność uczelni za kształtowaniu tych wartości wśród studentów i w całym społeczeństwie.

Wersja polska deklaracji

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.