KRASP

Aktualności

Konferencja FRSE i KRASP, 6 grudnia br., Warszawa 20/11/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja Programu Erasmus+) wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zapraszają na konferencję poświęconą wybranym aspektom reformy polskiego szkolnictwa wyższego w świetle wsparcia, jakie można pozyskać na wdrażanie zmian instytucjonalnych ze środków programu Erasmus+.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2018 r. w Warszawie i  jest adresowana przede wszystkim do przedstawicieli uczelni zrzeszonych w KRASP, którzy są zainteresowani zdobyciem lub zaktualizowaniem wiedzy na zagadnienia ujęte w programie i upowszechnieniem ich w macierzystych jednostkach.

Udział w konferencji jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji online w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje na temat konferencji zostaną wysłane e-mailowo po zakończeniu rejestracji, tj. 3 grudnia 2018 r., na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

informacja
rejestracja
program

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.