KRASP

Aktualności


Ukraińsko-Polskie Seminarium w Łucku 03/07/2018

 

 

 

 

 

 

22-23 czerwca 2018 r. we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki odbyło się Ukraińsko-Polskie Seminarium Rektorów, poświęcone zagadnieniom działalności narodowych konferencji rektorów w Polsce i na Ukrainie na tle tendencji Europejskich.

Iniсjatorem i organizatorem spotkania ze strony polskiej był Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki. Delegację polskich rektorów reprezentowali: Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Prof. Wiesław Banyś, Honorowy Przewodniczący KRASP, Członek Zarządu EUA; Prof. Wiesław Bielawski, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wiceprzewodniczący KRASP; Prof. Marek Tukiendorf, Przewodniczący Komisji KRASP ds. Współpracy Międzynarodowej, Rektor Politechniki Opolskiej; Prof. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich; Ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas Seminarium ukraińscy i polscy Rektorzy przedstawili aktualnie wprowadzane zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym w obu krajach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania uczelnią w projektowanych rozwiązaniach regulacyjnych. W debacie panelowej Rektorzy omówili doświadczenia i uwarunkowania działalności narodowych konferencji rektorów w Polsce i na Ukrainie w odniesieniu do działań Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA). Podkreślono szczególne znaczenie przywiązania do tradycyjnych wartości akademickich dla funkcjonowania wspólnoty uczelni akcentując konieczność promowania ich przez narodowe konferencje rektorów. W tym kontekście za fundament działania instytucji szkolnictwa wyższego uznano autonomię uczelni z poszanowaniem wykształconych form samorządności akademickiej.

Ustalono, że współpraca konferencji rektorów w ciągu kolejnych trzech lat 2018-2021 będzie realizowana w ramach projektu polsko-ukraińskiego pn. “Polsko-Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, który uzyskał wsparcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Planowane jest powołanie wspólnego polsko-ukraińskiego zespółu badawczego w celu przeprowadzenia analizy i badań dotyczących rozwiązań ustrojowych i modeli zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kolejne seminaria rektorów będą odbywać się naprzemiennie w Polsce i na Ukrainie.

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.