KRASP

Aktualności

Posiedzenie Prezydium KRASP oraz wspólne posiedzenie Prezydiów KRASP, PAN i RGNiSW 11/07/2017

W terminie 6-7 lipca 2017 r. odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie posiedzenie Prezydium KRASP oraz wspólne posiedzenie Prezydium KRASP, Prezydium PAN i Prezydium RGNiSW. W obradach wspólnego posiedzenia wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Łukasz Szumowski.

Podczas spotkania omówiono problemy bieżącej i przyszłej oceny jednostek naukowych, lepszego wykorzystania możliwości stworzonych przez Program Horyzont 2020. Poruszona została również kwestia współpracy Polskiej Akademii Nauk z uczelniami. Przedstawiono także informacje o pracach zespołów roboczych nad raportami RGNiSW dotyczącymi Ustawy 2.0.

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.