KRASP

Aktualności

20 lat Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) 13/06/2017

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich powołana została 7 czerwca 1997 roku.
20 lat później w Politechnice Wrocławskiej, członkowie KRASP spotkali się, by omówić aktualne kwestie i przedstawić plany na przyszłość.

Obchody 20-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rozpoczęła uroczysta Sesja Jubileuszowa Zgromadzenia Plenarnego KRASP, zaplanowana na 8 czerwca 2017 roku w Politechnice Wrocławskiej. Gospodarzem spotkania był Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Cezary Madryas. Obrady otworzył Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich rozpoczęła swoją działalność w 1997 roku.
Przez te dwadzieścia lat wpisała się na trwałe w szeroko rozumiany system funkcjonowania szkół wyższych nie tylko zresztą akademickich. Dzisiaj trudno chyba jest sobie wyobrazić polską naukę i szkolnictwo wyższe bez tej instytucji. Dorobek nasz jest ogromny, łącznie ze środowiskowym projektem Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce z 2010 roku. Konferencja zdobyła także bardzo ważne miejsce w europejskich i światowych organizacjach podobnych konferencji z innych krajów, a nasi przedstawiciele zasiadają we władzach organizacji europejskich związanych ze szkolnictwem wyższym, w szczególności European University Association.

20-lecie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zbiega się z ważnym momentem, jakim będzie ogłoszenie Ustawy 2.0. Zaproszenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego KRASP do współpracy przy opiniowaniu jej założeń, podkreśla rangę Konferencji, która ma realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości również w wymiarze społeczno-politycznym. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stojąc na straży autonomii uczelni i środowiska akademickiego jest otwarta na postawy i działania jej członków, podejmując także temat etosu, który wyraża się m.in. w odpowiedzialnym procesie kształcenia postaw młodych ludzi – podkreśla prof. Jan Szmidt.

Na zakończenie Sesji Jubileuszowej wykonano pamiątkowe zdjęcia członków Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w tradycyjnych togach.

Przedmiotem obrad uczestników posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP były m.in.: prace nad Ustawą 2.0, ścieżka kariery akademickiej, Rok Polskiej Nauki za Granicą.

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) powołali rektorzy 73 szkół wyższych. Obecnie zrzesza 107 uczelni akademickich, a 35 uczelni zawodowych posiada status członków stowarzyszonych KRASP. We wrześniu 2016 r. rozpoczęła się kolejna czteroletnia kadencja nowych władz Konferencji na lata 2016-2020. Przewodniczącym KRASP został prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni w Polsce, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Środowisko KRASP stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, dba o przestrzeganie zasad etycznych oraz etosu nauczyciela akademickiego.

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.