KRASP

Aktualności


Rektor Politechniki Warszawskiej przewodniczącym KRASP 13/09/2016

4 czerwca 2016 zakończyły się trzydniowe obrady Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Podczas spotkania, które odbyło się w Warszawie, rzesza rektorów z całej Polski wybrała nowe władze KRASP. Przewodniczącym KRASP na kadencję 2016-2020 został Rektor PW, prof. Jan Szmidt. Prof. Jan Szmidt uzyskał 81 głosów wszystkich uprawionych do głosowania i obecnych na sali członków KRASP.

Nowy przewodniczący KRASP zadeklarował, że będzie kontynuował dotychczasowe kierunki działania Konferencji prowadzone w poprzedniej kadencji. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie integracji środowisk akademickich i uczelni oraz rolę KRASP w debacie publicznej.

W trakcie posiedzenia wybrano także zastępców przewodniczącego KRASP na kadencje 2016-2020 oraz członków Komisji Rewizyjnej. Wiceprzewodniczącymi zostali prof. Wiesław Bielawski, rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast na członków Komisji Rewizyjnej wybrano prof. Macieja Żukowskiego, prof. Grzegorza Kurzyńskiego, prof. Jolantę Rudzka-Habisiak, prof. Tamarę Zacharuk, prof. Jerzego Malca oraz prof. Tadeusza Bohdala.

Dotychczasowy przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, otrzymał status honorowego przewodniczącego Konferencji. Kadencja nowo wybranych władz rozpocznie się 1 września 2016.

Galeria zdjęć

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.