KRASP

Zaproszenia


W tym dziale informujemy o ciekawych wydarzeniach, zaproszeniach, ofertach współpracy, publikacjach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach, seminariach, targach edukacyjnych, stypendiach dla studentów i kadry akademickiej oraz konkursach itp.

2018

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 

Ministerstwo Badań, Technologii i Szkolnictwa Wyższego (Ministry of Research, Technology and Higher Education, MORTHE) Indonezji ogłosiło nową, zreformowaną edycję programu stypendialnego dla wykładowców politechnik i wydziałów technicznych uniwersytetów. Program o nazwie Vocational Competence Retooling Scholarship Program for Lecturers of Vocational Higher Education przewiduje wysłanie ok. 200 wykładowców na szkolenia w zagranicznych politechnikach, uniwersytetach i szkołach medycznych. W związku z tym MBTSW Indonezji zaprasza polskie uczelnie do pilnego składania propozycji zorganizowania szkoleń dla grup indonezyjskich wykładowców. Szkolenia te powinny być organizowane przez wydziały zajmujące się jednymi z następujących dziedzin wiedzy:
-Energia (ropa i gaz, energia geotermalna, proces rafinacji, kwestie środowiskowe);
-Rolnictwo i żywność (uprawa, przetwórstwo spożywcze,  bezpieczeństwo żywności, rybołówstwo, akwakultura);
-Connectivity, w tym transport (przemysłowa produkcja środków transportu, ich podzespołów i części zamiennych; kwestie morskie, w tym nawigacja i budowa statków; automatyzacja przemysłowa, budowa i rozbudowa portów, lotnictwo) oraz IT (analityka big data, sztuczna inteligencja, administracja baz danych, audyt IT, systemy cyberbezpieczeństwa);
-Zdrowie (pielęgniarstwo, dietetyka, elektromedycyna);
-Turystyka (zarządzenie firmą turystyczną,  zrównoważone zarządzanie miejscem turystycznym).

Ponadto istnieje możliwość zaproponowania szkoleń w tematach pokrewnych, wykraczających poza wymienione wyżej. Wymaga to jednak od polskiej uczelni uzasadnienia, że szkolenie to jest relewantne dla rozwoju gospodarczego Indonezji.

Przygotowywane przez uczelnie propozycje szkoleń powinny brać pod uwagę poniższe zastrzeżenia:
-Długość szkoleń to 8-12 tygodni;
-Szkolenia powinny być przeprowadzone co do zasady pomiędzy majem a wrześniem 2018 r.
-Językiem wykładowym szkoleń jest j. angielski;
-Grupy indonezyjskich uczestników powinny składać się z 15-30 osób;
-Szkolenia powinny kończyć się przyznaniem uczestnikom „certyfikatu kompetencji” (certificate of competence), najlepiej uznawanego międzynarodowo, bądź posiadającego formę, która pozwoli posłużyć się nim w międzynarodowym obiegu. Jeśli wydanie takiego certyfikatu nie jest możliwe, dopuszczalny (acz niepreferowany) jest certyfikat uczestnictwa. Przed jego przyznaniem strona indonezyjska oczekuje przeprowadzenia „testu kompetencji” i ew. napisania raportów przez uczestników;
-Indonezyjscy wykładowcy uczestniczący w szkoleniach z reguły posiadają tytuł licencjata bądź magistra, rzadziej stopień naukowy doktora;
-Celem szkoleń nie jest polepszenie metodologii nauczania/prowadzenia wykładów. Jest nim zwiększenie kompetencji i praktycznej wiedzy uczestnika w dziedzinie, w której się specjalizuje. Dlatego komponent teoretyczny dotyczący dziedziny lub metodologii nauczania nie powinien być większy niż 10-30%, zaś 70-90% powinna stanowić praktyka;
-Strona indonezyjska oczekuje, że centralną częścią kursu będzie praktyka/staż w przedsiębiorstwie lub instytucji działającej w obszarze, w którym prowadzone jest szkolenie (np. klinika, stocznia, port, przedsiębiorstwo naftowe, firma IT o wysokiej specjalizacji etc.). Dlatego szczególnie zachęcane są uczelnie posiadające partnerstwa z takimi instytucjami. Jeśli przedsiębiorstwa nie są w stanie zaakceptować krótkiego stażu, uczelnia powinna zaproponować komponent praktyczny w formie wykładów bądź ćwiczeń z praktykami;
-Oferta uczelni powinna odnosić się do powyższych zastrzeżeń  oraz zawierać w szczególności:
przybliżony program szkolenia z podziałem na tygodnie;
cenę obejmującą czesne oraz zakwaterowanie (ew. również wyżywienie);
oczekiwany poziom znajomości j. angielskiego uczestników (proponowany przez ministerstwo poziom to egzamin TOEFL na poziomie 500 pkt lub IELTS na poziomie 5.5).

MORTHE oczekuje przesłania przez uczelnie wstępnych propozycji do końca lutego br. Powinny one zawierać jak najwięcej z wymienionych elementów. Jednak jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza również propozycje bardziej ogólne, które następnie zostaną uszczegółowione w trakcie indywidualnych negocjacji pomiędzy MORTHE a uczelnią.

Zainteresowane uczelnie proszone są o przesyłanie propozycji szkoleń bezpośrednio do MORTHE w podanym wyżej terminie w formie elektronicznej na:

Ms. Deis Savitri Asrtsheila
Section Head of Vocational Higher Education Institution Development II
DGIRTHE – MORTHE
pkptvokasi@ristekdikti.go.id
Tel. +62 81288281233

Mr. Heddy R. Agah
Expert Team Leader
For Retooling Scholarship Program for Lecturers of Vocational Higher Education
DGIRTHE – MORTHE
heddyagah@yahoo.co.id
Tel. +62 816855913

Powyższe osoby udzielają również dodatkowych informacji.

Ostateczna propozycja powinna dodatkowo być wysłana do wiadomości na adresy pracowników MORTHE dindisulaeman@gmail.com oraz yennahmulia.winata@gmail.com oraz dyplomaty z Ambasady RP michal.weglarz@msz.gov.pl, a także do Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW malgorzata.hofman@nauka.gov.pl.  

 

  • Magna Charta Universitatum - 23 May 2018 - Workshop in Paris

The Magna Charta Observatory aims to promote university values by encouraging academic institutions to sign the Magna Charta Universitatum (more than 800 universities worldwide are signatories) and by organizing seminars on these values. Therefore, the MCO is organizing a workshop on Integrity: a cornerstone value for Higher Education and Research, immediately prior to the European Higher Education Area Ministerial Conference and the Bologna Follow-up Group Meeting.

The workshop will be held on 23 May 2018 at the Conference des Présidents d’Université (CPU) in Paris and focuses on the concrete implementation of integrity and ethics values in education and research.

Online registration is now open! Register here.

Magna Charta Observatory
Via Zamboni 25 - 40126 Bologna - Italy
Tel. +39.051.2098709
E-mail: magnacharta@unibo.it 
www.magna-charta.org

 

  • University – Business Cooperation – A Partnership for Modernisation and Growth (22-23 February 2018, Sofia, Bulgaria)

The European Commission, in partnership with the Bulgarian Ministry of Education and Science and the Bulgarian Employers organisation will host the next thematic University-Business Forum ‘University – Business Cooperation – A Partnership for Modernisation and Growth’. The event is organised in the framework of the first ever Bulgarian Presidency of the Council of the European Union and will take place at the National Palace of Culture (NDK) in Sofia on the 22nd and 23rd February 2018.

Celebrating University Business Forum’s 10th anniversary, the day and a half event will bring together around 300 representatives from higher education and business as well as local, regional and public authorities. The participants will address how modernisation and growth can be supported through more effective links and relationships between higher education institutions and business.

The forum will be opened by the European Commissioner for Education, Youth, Sport and Culture, Mr Tibor Navracsics and the Bulgarian Minister of Education and Science, Mr Krasimir Valchev.

The event will be structured around the three following themes:

- Leadership, Management and Governance
- Driving Regional Innovation and Development
- Entrepreneurship Education and Development

The Forum will start in the morning of 22nd February and run until mid-day of 23rd February. A half-day cultural programme after the closing of the event will be offered for those who are interested.

The Online registration will open soon.

The UBForum Team
European Commission
Directorate-General Education, Youth, Sport and Culture

The briefing focusses on the joint report on Phase 1 negotiations between the EU and the UK Government and what that means for the higher education and research sector. The aim of the briefing is to reduce the uncertainties the sector has faced these past 18 months and make sure the European partners know that they can continue working with colleagues in the UK.

Universities UK’s International Higher Education Forum (IHEF) 2018 (14 March 2018, Nottingham, UK)

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.