KRASP

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) inspiruje i koordynuje współdziałanie uczelni członkowskich, reprezentuje wspólne interesy uczelni, a także podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Oferta

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

17 kwietnia 2015

Prof. Wiesław Banyś członkiem zarządu European University Association

W czwartek 16 kwietnia 2015 r. w Belgii odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego European University Association (EUA). Podczas obrad przeprowadzono wybory przewodniczącego European University Association oraz pięciu członków zarządu EUA na kadencję 2015–2019. Przewodniczącym EUA został wybrane prof. Rolf Tarrach, który sprawowanie funkcji rozpocznie w lipcu 2015 r. i zastąpi prof. Marię Helenę Nazaré.

14 kwietnia 2015

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Zachęcamy uczelnie i jednostki naukowe do przyjęcia zapisów dotyczących Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, a także do podejmowania starań o uzyskanie logo HR Excellence in Research nadawanego przez Komisję Europejską. Ma to sprzyjać rozwijaniu przyjaznej kultury pracowniczej, ma być również szansą na wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju stwarzającego dobre warunki dla rozwoju nauki. Przystąpienie do realizacji postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych ma ułatwić uzyskiwanie grantów europejskich.

Subskrybuj kanał RSS z wiadomościami

Możesz być zawsze na bieżąco - wystarczy, że zasubskrybujesz nasz kanał RSS, a informacje o działalności KRASP pojawią się w Twoim czytniku natychmiast.

EUA Logo

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.