KRASP

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) inspiruje i koordynuje współdziałanie uczelni członkowskich, reprezentuje wspólne interesy uczelni, a także podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Oferta

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

30 czerwca 2016

Trójstronne spotkanie konferencji rektorów z Polski (KRASP), Francji (CPU oraz CDEFI) i Niemiec (HRK)

Od 30 czerwca do 1 lipca 2016 roku w Krakowie odbywać będzie się spotkanie przedstawicieli trzech konferencji rektorów − KRASP (Polska), CPU i CDEFI (Francja) oraz HRK (Niemcy). Tematyka obrad dotyczyć będzie między innymi rzadkich dyscyplin naukowych, otwartej nauki i otwartego dostępu, a także europejskich doktoratów i międzynarodowej grupy zadaniowej (HRK–CPU–UUK–KRASP) do spraw współpracy z Komisją Europejską.

15 czerwca 2016

Posiedzenie EUA Research Policy Working Group w Warszawie

Działania European University Association (EUA) w zakresie badań i innowacji prowadzone są przez Research Policy Working Group (RPWG). Zespół jest organem doradczym Zarządu i Rady EUA – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 47 europejskich krajów.

Subskrybuj kanał RSS z wiadomościami

Możesz być zawsze na bieżąco - wystarczy, że zasubskrybujesz nasz kanał RSS, a informacje o działalności KRASP pojawią się w Twoim czytniku natychmiast.

EUA Logo

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.