KRASP

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) inspiruje i koordynuje współdziałanie uczelni członkowskich, reprezentuje wspólne interesy uczelni, a także podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Oferta

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

22 lipca 2016

Zarząd EUA potępia przymusowe dymisje dziekanów tureckich uniwersytetów

We wtorek 19 lipca 2016 roku zarząd European University Association (EUA), którego członkiem jest przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, wydał oświadczenie potępiające przymusowe dymisje dziekanów tureckich uczelni.

21 lipca 2016

Apel środowiska akademickiego i sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe

Środowisko akademickie i Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, która obradowała 20 lipca 2016 roku, zaapelowała do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło o wzrost nakładów finansowych na naukę i szkolnictwo wyższe.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosowało do Ministerstwa Finansów wniosek o wzrost finansowania o 672 mln zł.

W obradach komisji uczestniczyli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący-elekt KRASP prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP prof. Marcin Pałys, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki prof. dr hab. Michał Karoński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Paweł Rowiński oraz przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Michał Gajda.

Subskrybuj kanał RSS z wiadomościami

Możesz być zawsze na bieżąco - wystarczy, że zasubskrybujesz nasz kanał RSS, a informacje o działalności KRASP pojawią się w Twoim czytniku natychmiast.

EUA Logo

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.